quesada pasiega receta arguiñanokateřina janouchová tygří žena » wendland möbel öffnungszeitenplante et décor veronneau dix30 » gabba gabba hey wikipedia españollemmikkikauppa hämeentie turku » lähestyvä synnytys pahoinvointilokeren trabzonspor canlı ızle » kemiallinen aine määritelmä

Tupakka ja nikotiinivalmisteet

mediziner mensa uni köln speiseplan millaisina rakenne yksikköinä sokeri liukenee veteeny Tupakka

Tupakkalainsäädännön tavoitteena on suojata ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta, vähentää tupakointia ja ehkäistä etenkin nuorten ja lasten tupakoinnin aloittamista.

Tupakkalain (1976/693) yleinen valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira), alueellinen valvonta aluehallintovirastoille ja paikallinen valvonta kuntien viranomaisille. Tupakkalainsäädännön toteutumista työpaikoilla valvoo Lapin työsuojelupiiri.


asumisoikeusasunto järjestysnumero turku Tupakan myynti
Tupakkatuotteiden myynti muuttui luvanvaraiseksi 1.4.2009 lähtien, nikotiininesteiden myynti syksyllä 2016. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan terveydensuojeluviranomaiselta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Tupakointituotteita tai välineitä myyvällä myyntipaikalla tulee olla tupakanmyynnin omavalvontasuunnitelma, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Omavalvontasuunnitelmassa esitetään mm. kirjallinen ohjeistus, miten kyseisessä myyntipaikassa varmistetaan, ettei tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydä alle 18-vuotiaille.

lopen kesäteatteri sajaniemi Asuinhuoneistot ja tupakointi
Asunnon sisäilman epäpuhtautena voi olla ulkoa tai muualta rakennuksesta kulkeutunut tupakansavu. Tupakansavun kulkeutumista asunnon sisäilmaan toisesta asunnosta, porraskäytävästä, liiketilasta tai ulkoa ei voida pitää hyväksyttävänä.


vartijan vapaat työpaikat Ravintolatupakointi
Ravintolatupakointia koskeva tupakkalain muutos tuli voimaan 1.6.2007. Lain mukaan tupakointi on kielletty kaikissa ravitsemusliikkeissä 1.6.2007 alkaen. Laki koskee kaikkia ravitsemisliikkeitä riippumatta esim. tarjoilutilan koosta tai anniskeluoikeuksista.

Lain tarkoituksena on suojata ravintolatyöntekijät tahattomalta tupakansavualtistukselta työssään samalla tavoin kuin kaikki muutkin työntekijät on suojattu.

Ravintola voi järjestää asiakkailleen tupakointitilat ravintolan sisätiloihin. Tupakointitilaa saa käyttää vain tupakointiin, sinne ei tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä sinne saa järjestää muitakaan oheistoimintoja. Tupakointitilan vähimmäiskoko on 7 m² ja tilla täytyy olla rakennusvalvonnan hyväksyntä.

Ravintolan tupakointikieltojen noudattamisesta vastaa ravintolan omistajan tai hänen edustajansa. Kunnan valvontaviranomaiset, työsuojeluviranomainen ja poliisi valvovat kieltojen noudattamista.

Ravintolan henkilökunnan tehtävänä on valvoa, että asiakkaat noudattavat tupakkalain kieltoja ja muita säännöksiä


führerstandsmitfahrten videos aschersleben halle Nikotiinivalmisteet
Nikotiinikorvausvalmisteet on tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen. Niitä saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa.

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoista edellyttää:

- elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa
- valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
- myyjä voi valvoa ostotilannetta
- valmisteita ei myydä ravintoloista tai automaattisista myyntilaitteista


Lisätietoja
Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo puh. 0400 662 510
polar bluetooth sykevyö ei toimi
cruzeiro esporte clube noticias contrataçoes para 2013 Hyödyllisiä linkkejä: